Emprendre o tancar. Comprar o vendre.

És important estar ben aconsellat i realitzar una planificació adequada si està pensant en iniciar o acabar, comprar o vendre un negoci.

Podem ajudar-lo en aquestes qüestions juntament amb el nostre equip de col·laboradors multidisciplinari, així com amb els seus propis assessors, comptables o gestors.

  • Iniciar un negoci de transport no és un procés fàcil ni evident i iniciar-lo de forma incorrecta pot comportar pèrdues de temps i diners que és possible evitar amb una correcta planificació.
  • Tancar un negoci pot tenir diversos motius: jubilació, deutes, canvi d'activitat, etc... l'ajudem a que pugui sortir d'aquest traumàtic procés el més neta i ràpidament possible.

Igualment, quan es compra o es ven una empresa, el nostre objectiu serà guiar a través del procés de diligència deguda legal, ja sigui preparant informació com a venedor o revisant com a comprador, ajudant-lo a rebre el valor que espera si és venedor o pagar el preu acordat si és el comprador. Li assenyalarem els riscos i li oferirem protecció si és un comprador i reduirem el risc de reclamacions a través d'una negociació i conclusió efectiva del contracte si és un venedor. Ens assegurarem que qualsevol problema relacionat amb les autoritzacions de transport i els vehicles es tracti de manera adequada per garantir la continuïtat del negoci i el compliment dels acords assolits.