Carles Palacio

Amb el bagatge professional i personal del seu pare Carlos Palacio Saez (Advocat des de 1965), el titular del despatx és Carles Palacio Cebrià, membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona des de 1994.

Estudis:


 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra.
 • Màster en Dret Internacional i Europeu a la Universitat de Lovaina (Bèlgica). Memòria de final de màster sobre el transport per carretera a Europa.
 • Gestor administratiu (no exercent)

Docència:


 • Professor associat de Dret processal civil i penal en la Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG).
 • Professor de Dret Processal en el Màster d'Accés a l'Advocacia que imparteix la Universitat de Girona.
 • Membre de Centre d'Estudis Avançats del Procés i la Justícia (CEAPJ). Universitat de Girona.
 • Intervinent en la "Toronto Conference" de la International Association of Procedural Law. Toronto (Canadà)
 • Consultor en Dret Processal a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Experiència:


 • Va ser representant de la Cambra de Comerç de Girona a la Delegació a Brussel·les davant la CEE del Consell Superior de Cambres de Comerç d'Espanya.
 • Ha estat Secretari General d'ASETRANS-GIRONA (Patronal del transport de Girona) i de CETCAT (Patronal del transport de Catalunya).
 • És Conciliador al Tribunal Laboral de Catalunya.
 • És director del Centre de Formació ADR i Centre CAP de l'Associació de transportistes per carretera de Girona. ASETRANS-GIRONA.
 • És membre consultor de Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós.

Publicacions:


 • Co-autor dels llibres:
 • Anotacions a la Llei d'enjudiciament civil. Editorial Trivium. Madrid. 2000
 • Comentaris a la Llei d'enjudiciament civil. Ed. THOMSON REUTERS-ARANZADI. Pamplona 2011.