972.203.302 cpalacio@iterlegal.com | mvalverde@iterlegal.com

COMPLIANCE

El Compliance consisteix en aconseguir que una empresa (directius, treballadors i altres empreses vinculades) s’asseguri del compliment normatiu intern i extern.

Cal operar d’acord als valors de l’empresa, establint directrius internes, i amb total compromís de respecte a l’ètica en el dia a dia de la nostra activitat.

També cal que s’estableixin mecanismes de protecció per evitar conductes de risc dins l’organització.

Et beneficia, com?

Les empreses actualment ja no és valoren, només, per el seu resultat financer, han d’aconseguir:

  • Una bona imatge corporativa
  • Una bona valoració com empresa ètica i responsable
  • Un exhaustiu compliment de la Legalitat
  • Establir mecanismes de prevenció

Per aconseguir aquest valor en el mercat, cal establir i plasmar a l’empresa un Programa de Compliment Normatiu.

Què és vol evitar? conductes que no estan alineades amb el valors i directrius internes de l’empresa, ni amb les lleis vigents.

També és important, conèixer el nou context legal. A partir de l’any 2010 les Persones Jurídiques també poden ser responsables penals.

Per poder prevenir la responsabilitat de l’empresa, us ajudem:

  • Elaborant el Codi Ètic de l’empresa
  • Dissenyant i implementant un Protocol de Compliment Normatiu (Compliance)

El mando debe ser un anexo a la ejemplaridad” – José Ortega y Gasset.

CONTACTE

He llegit i accepto la política de privacitat